Lesné hospodárstvo

СНПЧ А7 Сочи, обзоры принтеров и МФУ

lesne-hospodarstvo

Našou hlavnou činnosťou je trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Odbornú správu lesných majetkov vykonávame už vyše 10 rokov. Spolupracujeme najmä so súkromnými vlastníkmi lesov na Slovensku, ale máme aj zahraničné skúsenosti. Šetrne k lesu a k životnému prostrediu zastupujeme záujmy vlastníkov lesných pozemkov.

Ponúkame komplexné služby spojené s lesníctvom aj pre pozemkové spoločenstvá, obecné lesy, atď.:

  • Správa lesných majetkov - program starostlivosti o les,
  • Pestovateľská činnosť, prerezávky, ťažba dreva,
  • Prenájom, odborné poradenstvo, konzultačná činnosť aj pre malých, začínajúcich, obhospodarovateľov,
  • Poradenstvo pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov ako napr.: dedičské konanie, atď.,
  • Určenie trhovej hodnoty lesov,
  • Výkup lesných pozemkov,
  • Výkup dreva na pni,
  • Obchod s guľatinou a lesníckymi sortimentmi,
  • Spracovanie drevnej hmoty – drevovýroba.

Telefónny kontakt: +421 905 786 270 - Tomáš Szenczi - konateľ