Lesné hospodárstvo

СНПЧ А7 Сочи, обзоры принтеров и МФУ

lesne-hospodarstvo

Našou hlavnou činnosťou je trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Odbornú správu lesných majetkov vykonávame už vyše 10 rokov. Spolupracujeme najmä so súkromnými vlastníkmi lesov na Slovensku, ale máme aj zahraničné skúsenosti. Šetrne k lesu a k životnému prostrediu zastupujeme záujmy vlastníkov lesných pozemkov.

Ponúkame komplexné služby spojené s lesníctvom aj pre pozemkové spoločenstvá, obecné lesy, atď.:

Telefónny kontakt: +421 905 786 270 - Tomáš Szenczi - konateľ